Hørselstap

Et hørseltap utvikles som regel gradvis over lang tid. Det fører til at man hører stadig dårligere uten selv å legge merke til det. Omtrent hver tiende person har mer eller mindre et hørselstap, men fåtallet gjør noe med det i tide. Nedsatt hørsel over lengre tid svekker evnen til å oppfatte ord. Venter man for lenge, er det også vanskeligere å gjøre nytte av høreapparat. Å vente med å få bekreftet et hørselstap gir ingen fordeler. Jo tidligere man erkjenner hørselstapet, jo lettere er det å få gjort noe med det.

Du er kanskje en av de totalt 600 000 nordmenn som daglig sliter med nedsatt hørsel. Du mister deler av samtaler og bruker stadig mer energi på å få med deg det som blir sagt. Det er anstrengende og gir grobunn for misforståelser.

Hørseltapet vil etter hvert ikke kunne skjules for omgivelsene. Mange blir fraværende og trekker seg gjerne fra sosiale sammenkomster. Lytt til familie, venner og arbeidskollegaer når de med små vennlige bemerkninger kommenterer hørselen din. De gjør det i god mening. La ikke nedsatt hørsel begrense dine muligheter. Å høre godt er også livskvalitet!

Mekaniske hørselstap skyldes skader i det ytre øret og mellomøret. Noe kan blokkere lyden og hindre den i å nå inn til det indre øret hvor selve hørselsorganet ligger. De vanligste årsakene er:

  • Ørevoks som tetter øregangen
  • Kalkdannelse på ørebenskjeden
  • Infeksjoner og lignende i mellomøret
  • Hull i trommehinnen

De fleste mekaniske hørselstap kan behandles enten med medisiner eller ved operasjon.
Nevrogene hørselstap skyldes en skade i det indre øret eller i hørselsnerven; den vanligste årsaken er aldringsprosessen.
Arvelige faktorer kan gi utslag på alle alderstrinn, men spesielt i alderdommen. Aldringsprosessen fører til at hørselen gradvis blir nedsatt. Hørselen for lyse toner reduseres først, samtidig som lydbildene har en tendens til å bli forvrengte. Mange blir også overfølsomme for sterke lyder. Sykdommer som Meniérès sykdom samt ototoktiske medisiner kan også gi nevrogene hørselstap.

Støypåvirkning som skader hørselen i ung alder merkes ofte ikke før du blir eldre og hørselen svekkes ytterligere av andre årsaker. En skiller gjerne mellom impulstap – skudd eller smell, og hørselstap preget av langvarig støypåvirkning. Støyskader gir redusert evne til å oppfatte de lyseste tonene og det er særlig problematisk i lydmiljøer med mye bakgrunnsstøy og mange samtalepartnere.Nevrogene hørselstap kan sjelden behandles med medisiner eller kirugiske inngrep, men høreapparater er et godt hjelpemiddel.