HMS

Regelverk
Arbeidstilsynets støyforskrift setter støygrenser som skal forebygge at det oppstår skade på hørselen og bidra til at andre helseeffekter og ulemper ved at støy blir redusert så langt som praktisk mulig.

Referanser
Arbeidstilsynets forskrifter om “Støy på arbeidsplassen” best. Nr. 398A