Industri

Produkter

HMS
Regelverk

Arbeidstilsynets støyforskrift setter støygrenser som skal forebygge at det oppstår skade på hørselen og bidra til at andre helseeffekter og ulemper ved at støy blir redusert så langt som praktisk mulig.

Arbeidstilsynets forskrifter om “Støy på arbeidsplassen” best. Nr. 398A