Multipropper

Multipropper er en kombinasjonsløsning for folk som har flere behov utover ren filtrering av lyd.

Dette er ett ypperlig valg for bl.a. sikkerhetsvakter, politi, brannmenn, anleggsarbeidere, offshore, vaktselskaper og jegere/skyttere. En veldig god flerbruksløsning i støybelastede bedrifter, og til bruk i kommunikasjonsløsninger med samband. Ta kontakt for mer info!